Công cụ - Mộc Chay Tool

Công cụ
Jet 708580 JBM-5

Jet 708580 JBM-5

Giá: 10.990.000 đ

Harvey T-40

Harvey T-40

Giá: 36.999.000 đ (39.999.000 đ)

NOVA Comet II Midi

NOVA Comet II Midi

Giá: 12.999.000 đ

Máy hút bụi Jet JCDC-2

Máy hút bụi Jet JCDC-2

Giá: 40.999.000 đ

Cưa bàn Harvey HW110LC-30

Cưa bàn Harvey HW110LC-30

Giá: 26.999.000 đ

Woodfast PT310A

Woodfast PT310A

Giá: 40.999.000 đ

Máy đục mộng Laguna (OEM)

Máy đục mộng Laguna (OEM)

Giá: 15.999.000 đ

Nototec 25102 Hybrid Table Saw

Nototec 25102 Hybrid Table Saw

Giá: 16.999.000 đ (17.999.000 đ)

JET 708675PK XACTASAW

JET 708675PK XACTASAW

Giá: 63.990.000 đ

Cưa bàn liên hợp Nototec Cabinet

Cưa bàn liên hợp Nototec Cabinet

Giá: 27.999.000 đ (28.999.000 đ)

Máy Tupi Jet JWS-34 KX

Máy Tupi Jet JWS-34 KX

Giá: 49.990.000 đ

Cưa vòng Jet JWBS-15

Cưa vòng Jet JWBS-15

Giá: 40.999.000 đ

Festool 574930 CT 26 HEPA

Festool 574930 CT 26 HEPA

Giá: 17.299.000 đ

Máy phay bàn mở rộng RT2

Máy phay bàn mở rộng RT2

Giá: 7.999.000 đ

Woodfast BS350C

Woodfast BS350C

Giá: 20.999.000 đ

Máy chà nhám liên hợp

Máy chà nhám liên hợp

Giá: 3.999.000 đ

Cưa lọng vòng Harbor Freight (OEM Nototec)

Cưa lọng vòng Harbor Freight (OEM Nototec)

Giá: 3.799.000 đ (3.999.000 đ)