Phụ kiện - Mộc Chay Tool

Phụ kiện
Lưỡi DADO Harvey

Lưỡi DADO Harvey

Giá: 2.599.000 đ

WEN 3410

WEN 3410

Giá: 3.999.000 đ

Kẹp bàn workbench

Kẹp bàn workbench

Giá: 799.000 đ

Festool Systainer T-Loc

Festool Systainer T-Loc

Giá: 1.599.000 đ

Grizzly mobile base

Grizzly mobile base

Giá: 1.899.000 đ

Lưỡi cưa vòng Harbor

Lưỡi cưa vòng Harbor

Giá: 199.000 đ

Lưỡi Dado Oshlun SDS-0842

Lưỡi Dado Oshlun SDS-0842

Giá: 2.599.000 đ (2.799.000 đ)

JET AFS-1000B

JET AFS-1000B

Giá: 9.490.000 đ

Jet 70424 Parallel Clamp

Jet 70424 Parallel Clamp

Giá: 1.099.000 đ

Plano Professional Glue Press

Plano Professional Glue Press

Giá: 3.999.000 đ

Kẹp nhanh AXMINSTER

Kẹp nhanh AXMINSTER

Giá: 649.000 đ (699.000 đ)

Đục Narex

Đục Narex

Giá: 1.299.000 đ

Van đóng mở hút bụi

Van đóng mở hút bụi

Giá: 129.000 đ

Incra LS super system

Incra LS super system

Giá: 15.990.000 đ

Oneida Cylone Standard

Oneida Cylone Standard

Giá: 2.990.000 đ