Công cụ - Mộc Chay Tool

Công cụ
Bào cuốn Dewalt DW735

Bào cuốn Dewalt DW735

Giá: 17.999.000 đ

Festool MFT/3

Festool MFT/3

Giá: 21.999.000 đ

NOVA Comet II Midi

NOVA Comet II Midi

Giá: 12.999.000 đ

Máy tiện Nova Saturn DVR

Máy tiện Nova Saturn DVR

Giá: 39.999.000 đ

Festool Kapex 120

Festool Kapex 120

Giá: 34.999.000 đ

Máy chà nhám trụ Nototec

Máy chà nhám trụ Nototec

Giá: 3.499.000 đ

Bàn thợ mộc MCW

Bàn thợ mộc MCW

Giá: 6.990.000 đ

Máy chà nhám cạnh Chansen

Máy chà nhám cạnh Chansen

Giá: 29.990.000 đ

Harvey T-40

Harvey T-40

Giá: 36.999.000 đ (39.999.000 đ)

JET JWJ-8HH

JET JWJ-8HH

Giá: 49.999.000 đ

Sawstop JSS

Sawstop JSS

Giá: 41.990.000 đ

Bào cuốn JET JPM-13CS

Bào cuốn JET JPM-13CS

Giá: 26.999.000 đ

Máy chà nhám cạnh CES108

Máy chà nhám cạnh CES108

Giá: 39.999.000 đ

Máy phay bàn JESSEM Mast-R-Lift

Máy phay bàn JESSEM Mast-R-Lift

Giá: 21.999.000 đ (22.999.000 đ)

Máy hút bụi Woodfast

Máy hút bụi Woodfast

Giá: 7.690.000 đ

Festool 574786 CT MIDI

Festool 574786 CT MIDI

Giá: 13.999.000 đ

Máy chà nhám thùng Chansen ( Taiwan design)

Máy chà nhám thùng Chansen ( Taiwan design)

Giá: 45.990.000 đ (49.999.000 đ)