Máy bào - Mộc Chay Tool

Máy bào
Woodfast PT310A

Woodfast PT310A

Giá: 41.999.000 đ

Máy bào cuốn Nototec 22101 ( Grizzly G0790)

Máy bào cuốn Nototec 22101 ( Grizzly G0790)

Giá: 7.499.000 đ (8.499.000 đ)

Máy bào cuốn Hisimen H1002

Máy bào cuốn Hisimen H1002

Giá: 28.999.000 đ

JET JWJ-8HH

JET JWJ-8HH

Giá: 50.999.000 đ

Bào cuốn JET JPM-13CS

Bào cuốn JET JPM-13CS

Giá: 30.999.000 đ

Bào cuốn Dewalt DW735

Bào cuốn Dewalt DW735

Giá: 17.999.000 đ